عنوان : جلسه برگزاری كمیسیون افتتاح پیشنهادات جهت انتخاب سرمایه گذار كشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بانه در دفتر شهردار
کد خبر : ۲۴۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ 
ساعت : ۱۵:۳۷:۴
عنوان گروه خبري : اقتصادی .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰  جلسه برگزاری کمیسیون افتتاح پیشنهادات جهت انتخاب سرمایه گذار 

کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بانه در دفتر شهردار

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0