سه‌شنبه, 6 تير 1396

عنوان : جلسه برگزاری كمیسیون افتتاح پیشنهادات جهت انتخاب سرمایه گذار كشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بانه در دفتر شهردار
کد خبر : ۲۴۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ 
ساعت : ۱۵:۳۷:۴
عنوان گروه خبري : اقتصادی .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰  جلسه برگزاری کمیسیون افتتاح پیشنهادات جهت انتخاب سرمایه گذار 

کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری بانه در دفتر شهردار

بازگشت           چاپ چاپ         
 

تلفن های تماس: 08734220445 - نمابر: 08734220361