سه‌شنبه, 6 تير 1396

عنوان : تشییع جنازه شهید نبی مجیدیان با حضور فرماندار و مسؤلین و أقشار مردم
کد خبر : ۲۴۵۳
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ 
ساعت : ۱۷:۲۷:۱۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تشییع جنازه شهید نبی مجیدیان با حضور فرماندار و مسئولین و اقشار مردمبازگشت           چاپ چاپ         
 

تلفن های تماس: 08734220445 - نمابر: 08734220361