پنج‌شنبه, 28 دی 1396
عنوان : گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با استاندار كردستان و شهردار بانه در رابطه با كولبری و وضعیت كولبران
کد خبر : ۲۴۵۱
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ 
ساعت : ۱۶:۳۳:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با استاندار کردستان و شهردار بانه در رابطه با

کولبری و وضعیت کولبران


شهردار بانه در گفت و گو با رادیو جوان :پدیده کولبری زائیده فقر وتوسعه نیافتگی میباشد
بابک رستم پور شهردار بانه در گفتگو تلفنی صبح امروز با رادیو جوان گفت :بحث کولبران مربوط به زمان خاصی نیست ، بلکه کولبری پدیده ای اجتماعی میباشد  وباتوجه  به شرایط اقلیمی ،منطقه ایی ومرزی از مدتها قبل در این خطه   رواج داشته است
وی کولبری را شغلی دانست که در آن هیچ استاندارد کاری وسنی  وجود ندارد وافراد کولبری را ازنوجوان دوازده ساله تا پیرمرد شصت ساله دانست که مشغول انجام این شغل سخت اند
رستم پور با اشاره به نگاه غالب که کولبری را شغل محسوب میکند گفت : کولبری شغل محسوب نمیشود چون زیر ساخت توسعه شغلی وانسانی در آن وجود ندارد
وی همچنین خاطرنشان ساخت در کولبری زیر ساختهای اشتعال پایدار ومولد وجود ندارد وتهدیدات مرزی همیشه نگاهی فرو دستی به کولبران را تشدید کرده است
شهرداربانه نگرشهای موجود به کولبری رادو نگرش قانونی وعرفی دانست واظهار داشت کولبری فقط حالت رسمی ورود کالا به داخل کشور است که هیچ تداخلی با قاچاق ندارد

رستم پور  صدور کارتهای کولبری را در حیطه اختیارات  فرمانداری ومرزبانی دانست واضافه کرد صدور کارت کولبری برای کسانی صورت میگیرد که تا شعاع کمتر از5کیلومتر ساکن نوار مرزی  هستند
وی به 17هزارو سیصد خانوار ی که از کولبری ارتزاق میکنند اشاره کرد وگفت :کولبران ساکن استان کردستان در شهرستانهای بانه ،مریوان وسروآباد سکونت دارند  

بابک رستم پوربا اشاره به بیمه کولبران گفت :این بحث به صورت جدی دنبال شده ووارد مراحل نهایی خود شده است  ولی باید زیر ساخت توسعه در سطح شهرستان فراهم شود
وی کولبران را جز افراد مظلوم وآسیب پذیر جامعه دانست واظهار داشت مگر کولبران چند در صد از قاچاق کشور سهم دارند که اینچنین مورد بیمهری واقع شده اند
شهرداربانه با اشاره به مشکلات کولربان از عدم بیمه درمانی تا حقوق ثابت واضافه کاری و عیدی خاطر نشان ساخت :بانه با توجه به وضعیت مطلوب و امنیت پایدار و قرار گرفتن منطقه استراتژیک ونزدیکی  به اقلیم کردستان عراق بهترین پتاتسیل تبدیل شدن به مرز رسمی رادارد
وی گفت:امیدوارم نمایندگان مجلس با توجه به شرایط پیش امده برای کولبران وضعیت جوانان منطقه رادریابند وبه لایحه منطقه آزاد رای موافق بدهند
رستم پور در پایان گف و گو قابلیت بانه را برای رشد سرمایه گزاری وتوسعه استراتژیک غیر قابل انکار دانست وگفت: از تمامی سرمایه گزاران داخلی وخارجی دعوت میکنیم در بانه سرمایه گزاری کنند تا هم زمینه توسعه پایدار فراهم شود وهم با اشتغال مولد  دیگر جوانان ومیانسالان این منطقه در کولبری از بین نخواهند رفت.


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0